caffeine_machine.jpg

اگر روزی تمام کامپیوتر های سرور دنیا به ماشین قهوه ساز تبدیل شوند چه می شود، آیا می توان دنیایی را بدون اینترنت تصور کرد؟ انگار که همه ما قرن ها است که با آن زندگی می کنیم، جستجو می کنیم و دانلود می کنیم و می دانیم که اگر برای مدت کوتاهی قطع شود (یا اینکه سرعت آن کم شود) ضررهای فراوانی متوجه سازمان ها و شرکت ها و کاربران خواهد شد.  
 
اما اگر نمی دانستید اینترنت چیست و چه فوایدی دارد چطور؟ مثلا زمانی که برای اولین بار کلمه "اینترنت" را شنیدید (احتمالا چندین سال پیش)، در آن زمان چه احساسی پیدا کردید؟ مطمئنا احساس شما در آن زمان به پیچیدگی اطلاعاتی که اکنون از این کلمه دارید نبوده است. 
 
با وجود اینکه سال ها از ورود اینترنت به زندگی ما می گذرد متاسفانه هنوز افراد مهمی را می بینیم که تصورشان از اینترنت در حد ماشین قهوه ساز و تیم اینترمیلان است. امیدواریم که این تصور هر چه زود تر عوض شود.