اگر شما به هر دلیلی هوس عکس گرفتن از صفحه نمایش یا هرچه که در صفحه نمایش رایانه شما قابل رویت است ، کرده اید ؛از این نرم افزار استفاده نمایید ؛زیرا :

- دارای ابزار لازم برای عکاسی ، ویرایش ، حاشیه نویسی و دستکاری است.
- مشکل عکس برداری ا ز محیط DirectX™ و بازی های Glide™ را ندارد.
- قابلیت نشان گذاری ، فریم بندی، سایه زنی ، عکس برداری آزاد ، باز گذاری از طریق FTP
- جایگذاری خودکار رنگ
- عکس برداری بدون در نظر گرفتن کادر مستطیل شکل
.

.

.

Smiley

توضیحات بیشتر ولینک دانلود درادامه مطلب.

- داشتن دکمه مخصوص عکس برداری
- قابلیت تصویر برداری از تصاویری که بزرگتر از صفحه نمایش می باشند.
- قابلیت کپی و چسباندن
- قابلیت ذخیره خودکار تصاویر بصورت فایلهای گرافیکی
- پشتیبانی از 20فورمت مختلف
- قابلیت شخصی سازی کامل
- قابلیت تغییر اندازه خودکار برای تصاویری که بزرگتر از صفحه نمایش هستند (در ویندوز XP)
- تصویر بردار، ویرایشگر ،هاشیه نویس و ابزارهای دستکاری قوی و قدرتمند جدید.
- و….

HyperSnap is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen, and text capture (TextSnap™) from places where normal text copy is not possible. HyperSnap combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool!

It’s perfect for capturing images that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more. Use HyperSnap to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen.

HyperSnap is versatile and extremely easy-to-use. You can quickly customize menus and toolbars to fit your needs. Assign your own keyboard shortcuts, create instant toolbars, and even control HyperSnap with voice commands!

Top Features

- New in ver. 6 TextSnap™ feature to capture editable text from almost anywhere on the screen, when running under Windows 2000, XP or newer.

- New & powerful image capture, editing, annotation and manipulation tools.

- Snags also those difficult-to-grab screens from DirectX™ and Glide™ games.

- Image stamps, frames, drop shadow, free-hand capture, FTP server uploads, more!

Download 3.1 Mb
Crack 2.28 Mb
Home Page