حتما برای شما هم پیش آمده که هنگام حذف بعضی از فایلها با پیغام خطایی مبنی بر اینکه : خطایی هنگام حذف فایل یا فولدر رخ داده ، یا قادر به حذف این پوشه نیستید یا این برنامه از طرف شخص دیگری در حال استفاده است و … مواجه شده اید.این برنامه به شما کمک می کند که علارغم اعلام خطاهای زیر شما بتوانید به خواسته تان برسید . یعنی فایل یا … مورد نظر را حذف نمایید.
در کل این برنامه در زمانیکه شما با یکی از خطاهای زیر مواجه شوید به یاری شما می آید:
- Cannot delete file: Access is denied
- There has been a sharing violation.
- The source or destination file may be in use.
- The file is in use by another program or user.
- Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use

دانلود حجم 183 کیلوبایتدر ادامه مطلب...

Abrosoft FantaMorph is powerful and easy-to-use morphing software for the creation of fantastic image morphing pictures and sophisticated animation effects. With our revolutionary rendering engine and a super-friendly user interface, creating morphing pictures and action sequences from still images has never been easier and faster!