کتاب چاپی ویکیپدیا با ۵۰۰۰ صفحه و ۴۰۰ مقاله و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر در حالی که ویکیپدیای اینترنتی ۲ میلیون و ۹۰۵ هزار مقاله داره !

ویکیپدیا