سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی Race Driver GRID:
حداقل سیستم مورد نیاز :
OS: Windows Vista/XP 
Processor: Athlon-64, Pentium 4 3.0GHz 
Memory: 1GB RAM 
Graphics: ATI Radeon X1300, NVIDIA GeForce 6800 
DirectX Version: 9 
Hard Drive: 12.5GB Hard drive space

دانلود از سرور های پر قدرت در ادامه مطلب

دانلود با قسمت های 500 MB از سرور های اختصاصی پی سی دی:  

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت اول)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت دوم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت سوم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت چهارم)

 

دانلود با قسمت های 200 MB از سرور Rapidshare:

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت اول)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت دوم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت سوم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت چهارم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت پنجم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت ششم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت هفتم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت هشتم)

 دانلود بازی Race Driver GRID 2008 (قسمت نهم)